Treba Vam pomoć ili informacije o Vašim mobilnim transakcijama? Pronaći ćete ih na samouslužnom portalu za podršku korisnicima ccsupport.biz.

Potraži pomoć na ccsupport.biz

Vaši upiti i želje će biti odmah obrađeni.

Kao pružalac usluga plaćanja, NTH povezuje pružaoce sadržaja sa mobilnim operaterima. Pritom trgovcima omogućujemo korišćenje tehničke platforme za isporuku sadržaja i servisa krajnjim korisnicima kao i naplatu putem mobilnog telefona.

NTH posluje i prodaje usluge svojim klijentima na temelju Business-to-business modela i ne nudi nikakve vlastite usluge krajnjim korisnicima. Nalozi za plaćanje korišćenja navedenih usluga inicirani su od strane mobilnih operatera, a izvršavaju se preko NTH konekcija. Pružaoci sadržaja su isključivo odgovorni za usluge koje se naplaćuju preko NTH infrastrukture i oni su ti koji odlučuju šta se i koliko naplaćuje.

Nakon što je potpisan ugovor s nekim od NTH-ovih preduzeća, pružalac sadržaja ima obavezu da se pridržava zakonskih okvira ugovora, prema kojem krajnji korisnik mora svaku naplatu prethodno potvrditi pružaocu sadržaja.

  • Kao pružalac tehničkih usluga, NTH osigurava tehničku podršku za primanje i slanje naloga za plaćanje između vlasnika usluga/oglašivača sa jedne i krajnjih korisnika sa druge strane.
  • Prilikom konzumacije, dostave i naplate digitalnog sadržaja u kojem mobilni operateri pružaju mobilnu infrastrukturu i povezivanje, NTH omogućava uslugu agregacije plaćanja između pružaoca sadržaja i mobilnih operatera.
  • Na temelju nepotpunih podataka za naplatu koji su u nekim slučajevima dostavljeni krajnjim korisnicima, NTH se ponekad smatra odgovornim za probleme vezanim za korišćenje usluga. Dalje, kada se krajnji korisnici operateru žale na uslugu, daje im se NTH kao odgovorno preduzeće s obzirom da je NTH taj koji ima sklopljen direktni ugovor sa mobilnim operaterima.
  • Obzirom da NTH djeluje kao posrednik između mobilnih operatera i pružaoca sadržaja, neki krajnji korisnici nisu informisani o pravim vlasnicima spornih usluga.

Iako nijedno od NTH preduzeća nije odgovorno za usluge isporučene od strane pružaoca sadržaja, vodimo posebnu brigu o pružanju najboljeg mogućeg korisničkog iskustva brzom obradom svakog zahteva i pružanjem potpunih informacija o pružaocima sadržaja i njihovim kontakt podacima.