Provajderët e serviseve

Pružatelji usluga sadržaja

Proširite vaš broj korisnika uz moć mobilne tehnologije

Je li moguće steći više korisnika i prihoda bez gotovine i kreditnih kartica? Jeste li znali da je konverzija krajnjih korisnika mobilnim plaćanjem 5 puta veća nego kreditnim karticama?

Mi vam pomažemo:

  • Da steknete nove online korisnike u 80+ zemalja putem mobilnog plaćanja
  • Da konvertujete posjetioce u korisnike zahvaljujući jednostavnosti mobilnog plaćanja i globalnoj pokrivenosti
  • Da povećate broj korisnika korištenjem snage ClickAttack-ove internacionalne mreže mobilnog oglašavanja
  • Da otvorite nove prodajne kanale putem affiliate mreža