Agjensitë e reklamimit

Agencije za oglašavanje

Nek vaši klijenti iskoriste mogućnosti mobilne tehnologije

NTH Grupa je one-stop-shop partner za vaše potrebe u vezi mobilnog poslovanja.

Spektar naših usluga uključuje:

  • Međunarodno mobilno oglašavanje fokusirano na Jugoistočnu Europu
  • Kreativne kampanje s kompletnom uslugom
  • Individualno prilagođena rješenja (mobilne aplikacije, Facebook aplikacije i igre, landing stranice i mobilne responzivne web stranice)
  • Dialog marketing (E-Mail, SMS poruke i Push dvosmjerne komunikacijske usluge s CRM-om)