Uslovi Korišćenja

Prilikom vašeg pristanka na Uslove korišćenja, naša Pravila o zaštiti privatnosti i ostala obavještenja postavljena na našoj web stranici, ponuđeno vam je korišćenje ove web stranice i informacija u vezi iste.

Svi sadržaji stranice © 1999-2015 NTG AG. Sva prava zadržana.

Prilikom vašeg pristanka na Uslove korišćenja, naša Pravila o privatnosti i ostala obavještenja postavljena na našoj web stranici, ponuđeno vam je korišćenje naše web stranice i informacija u vezi iste. Vaše korišćenje ove web stranice ili bilo kojeg sadržaja prikazanog na bilo kojem mjestu na web stranici znači da potvrđujete i pristajete na Uslove korišćenja, na Pravila o zaštiti privatnosti i ostala obavještenja postavljena na ovoj web stranici. Ako se ne želite obavezati i pristati na sve gore navedeno, nećete imati pristup našoj web stranici i nećete se moći koristiti informacijama na njoj. Predlažemo da, radi vlastite evidencije, kopirate primjerak svakog od ovih dokumenata. NTH AG će zadržati pravo da, prema vlastitom nahođenju, doda ili promijeni bilo koji uslov Uslova korišćenja, bez prethodne obavijesti ili bilo kakve obveze prema vama. Sve promjene Uslova korišćenja će stupiti na snagu odmah nakon njihovog dostavljanja na vašu web stranicu. Vi ćete pristati da povremeno pregledate Uslove korišćenja. Takođe ćete prihvatiti da korišćenje naše web stranice nakon promjena u Uslovima korišćenja predstavlja vaš pristanak na takve promjene. Ovi Uslovi korišćenja su se posljednji put mijenjali 18.avgusta 2008.godine.

Ograničenja na Korišćenje sadržaja. Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su besplatne i koriste se samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i NTH. Nijedan sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici ne može se tumačiti kao prećutni pristanak na njegovo korišćenje, nikakva licenca ili autorska prava, patent, zaštitni znak ili drugi zakonom zaštićeni interesi NTH AG ili bilo koje treće strane. Ova stranica i sadržaj koji se na njoj nalazi, uključujući, ali ne ograničivši se na, grafičke prikaze, audio, video, html kod, tipke i tekst, ne smiju se kopirati, reprodukovati, ponovno izdavati, postaviti na server, slati poštom, emitovati ili distribuirati ni na kakav način, bez prethodnog pisanog pristanka NTH AG. Možete preuzimati, prikazati na displeju i kopirati jednu kopiju tih materijala na jednom računaru, i to samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, a pod uslovom da ni na koji način ne mijenjate material, te da ne dirate naše autorsko pravo, zaštitni znak i ostala zakonom zaštićena obavještenja.

Informacije o autorskom pravu i zaštitnom znaku. Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice, uključujući, ali ne ograničivši se, tekst i slike koje sadrži i njihova obrada su vlasništvo NTH AG. NTH AG logo i svi ostali znakovi upotrijebljeni u vezi s NTH AG robom ili uslugama su zaštitni znak NTH AG. Svi ostali zaštitini znakovi koji se koriste ili se spominju na ovoj web stranici su vlasništvo odgovarajućih vlasnika. Vi ste odgovorni za poštovanje zakona zemlje iz koje pristupate ovoj stranici i slažete se da nećete pristupiti ili se koristiti ovom stranicom kršeći zakon. Ako nije izričito navedeno drugačije, svaka informacija koja će vam biti dostavljena kroz ovu stranicu neće biti smatrana povjerljivom ili zaštićenom zakonom. Slažete se da se nećete koristiti ovom stranicom na način kojim bi se mogao oštetiti, preopteretiti ili oslabiti bili koji NTH AG poslužitelj, ili mreža povezana s bilo kojim NTH AG poslužiteljem, niti ćete ometati bilo kojeg drugog korisnika ove stranice.

Linkovi s ostalim web stranicama. Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće NTH AG. Mi ne dajemo procjene niti jemstva za takve usluge i stranice, i NTH AG ne preuzima odgovornost za takve stranice ili usluge. Link s drugom stranicom ili uslugom nije podrška toj stranici ili usluzi. Na vlastitu odgovornost ćete se koristiti informacijama pruženim na ovoj stranici, ili bilo kojoj stranici koja je povezana linkom s istom.

Nepriznavanje jemstva. NTH AG daje sve materijale i informacije objavljene na ovoj web stranici “kakvi jesu” bez ikakvih jemstava ili uslova, bilo iskazanih bilo impliciranih, uključujući, ali ne ograničivši se na, implicirana jemstva ili uslove mogućnosti prodaje, prikladnost za određenu namjenu ili nepovredivost. Nadalje, ako nije izričito navedeno drugačije, NTH AG ne daje jemstva na prava vlasništva i nesmetano korišćenje. NTH AG neće ni u kakvim okolnostima biti odgovoran niti jednoj osobi ili subjektu zbog određene, nenamjerne ili konsekventne štete, uključujući, bez ograničenja, štetu koja je nastala kao rezultat korišćenja ili pouzdanja u predočenu informaciju. NTH AG neće ni u kakvim okolnostima biti odgovoran za gubitak profita ili prihoda ili troškova zamjene robe, čak i ako je unaprijed bio obaviješten o mogućnosti takve štete.

Odšteta. Vi prihvatate da ćete NTH AG i njegove filijale, službenike, agente, partnere i zaposlene, obeštetiti, braniti ih i osloboditi svake tužbe ili zahtjeva, uključujući prihvatljive advokatske honorare napravljene od treće strane, proizašle iz vašeg korišćenja ove stranice, uključujući, bez ograničenja, korišćenje od strane vaših zaposlenih, vašeg konektovanja na ovu stranicu, vašeg kršenja ovih uslova, ili vašeg kršenja prava drugih.

Povjerljivost i slanje podataka preko interneta. Slanje podataka ili informacija (uključujući komunikaciju e-mailom) preko Interneta ili drugih javno dostupnih mreža nije sigurno, i podložno je gubitku, presretanju ili mijenjanju tokom prenosa. Shodno tome, ne preuzimamo odgovornost za štetu koja može nastati kao rezultat prenosa podataka preko Interneta ili drugih javno dostupnih mreža, npr. razmjena elektronske pošte s nama (uključujući i onu koja može sadržati vaše lične podatke). Uložićemo komercijalno opravdane napore da zaštitimo privatnost informacija koje nam dajete na raspolaganje i s njima ćemo postupati u skladu s našim Pravilima o privatnosti. Informacije koje nam dajete na raspolaganje ni u kom slučaju neće se smatrati povjerljivima, neće stvarati fiducijarne obveze prema nama, i ako ćemo takvu informaciju nehotice objaviti ili će joj pristupiti treća strana bez našeg pristanka, nećemo snositi nikakvu odgovornost.

Opšte informacije. Ovi uslovi korišćenja će se izjednačavati i tumačiti skladno švajcarskim zakonima, bez obzira na sukob sa zakonskim propisima. U svim pravnim sporovima koji mogu nastati iz Ugovora primijenjivaće se švajcarski zakoni. U buduće, pristajete da ćete se podvrgnuti nadležnostima švajcarskih sudova, i da će svaka pravna radnja preduzeta s vaše strane, biti unutar isključive nadležnosti švajcarskih sudova. Odobravanje od strane NTH AG da primijenjuje ili nameće prava ili odredbe ovih uslova i zahtjeva, neće predstavljati odricanje od istih. Ako mjerodavni sud smatra da je neki uslov ili zahtjev nevaljan, strane se slažu da će sud nastojati dati stranama prihvatljivo rješenje skladno odredbi, a ostale odredbe uslova i zahtjeva će ostati na snazi. Bez obzira na suprotne zakonske odredbe, svaki tužbeni zahtjev ili slučaj nastao zbog korišćenja naše stranice ili je povezan sa njom, te svaki slučaj povezan sa uslovima i zahtjevima, mora se prijaviti u roku od godinu dana od nastanka, ili će biti zauvijek zaključen. Naslovi odlomaka u ovom dokumentu su odabrani radi ekonomičnosti i nemaju zakonsku ili ugovornu snagu.

Kontaktirajte nas ako imate pitanja ili nedoumica u vezi naše stranice ili Uslova korišćenja. Molimo da nas kontaktirate na info@nth.ch.